گزارش تصویری/ نشست مداحان، شعرای آیینی و مدیران هیآتهای مذهبی شهرستان نیشابور

نشست مداحان، شعرای آیینی و مدیران هیآتهای مذهبی شهرستان نیشابور شنبه 19 اسفندماه 96 درستاد ناحیه سپاه نیشابور برگزار گردید.

خبرهای تازه