سرکشی مسئول سازمان بسیج مداحان کشور از بسیج مداحان شهرستان تربت حیدریه

نسخه مناسب چاپ
نشست مسئولین سازمان بسیج مداحان روز یکشنبه 20 اسفند ماه 96 در بسیج مداحان شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی برگزار شد.

خبرهای تازه