شعرا می‌توانند با سلاح قلم خود در عرصه جنگ نرم تاثیرگذار باشند

دبیر شعر کنگره آیینی کوثر ناب خوزستان :
محمد مالگرد دبیر شعر کنگره آیینی کوثر ناب استان خوزستان گفت: شعرا به عنوان یکی از نیروهای خط مقدم عرصه جنگ نرم فرهنگی می‌توانند با سلاح قلم خود در فضای مجازی تاثیر گذار باشند.

محمد مالگرد دبیر شعر کنگره آیینی کوثر ناب استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار سازمان بسیج مداحان گفت:  اشعار آیینی در پیشبرد گام دوم انقلاب اهمیت ویژه‌ای داشته است.

وی افزود: نقش عبارات، کلمات و وزن اشعار در مسیر هدفمند انقلاب اسلامی برای کسانی که این انقلاب را درک نکرده‌اند جایگاه ویژه‌ای دارد.

مالگرد ادامه داد: انقلاب اسلامی با رهبری بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) با هدف تبلیغ دین مبین اسلام به نتیجه رسید و اشعاری که در این مسیر سروده شد تاثیر گذاری ویژه‌ای در اوایل انقلاب و انتقال پیام انقلاب به نسل‌های بعد داشت.

وی در مورد سرودن اشعار آیینی توسط شعرا تاکید کرد: شعر در مجالس مذهبی و مناسبت‌ها جایگاه خود را حفظ کرده و این اشعار در ذهن مخاطب اثرگذار است.

مالگرد درباره اهمیت جایگاه فضای مجازی و نقش شاعران در این عرصه اذعان کرد: هماهنگونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند فضای مجازی محل فعالیت عرصه جنگ نرم محسوب می‌شود، شعرا به عنوان نیروهای خط مقدم این عرصه جنگ نرم فرهنگی با سلاح قلم خود باید تاثیر گذار باشند.

مالگرد اظهار داشت: بهترین ویژگی که اشعار آیینی باید داشته باشند حول ارزشها و قالب‌های انقلابی باشند به پایه‌ها  و ستون این انقلاب بپردازند که همان مسیر قرآن و اهل بیت می‌باشد.

دبیر شعر کنگره آیینی کوثر ناب خوزستان ادامه داد: شعرا با توجه به جایگاه ویژه، حساس و خطیر خود باید همواره نسبت به تاریخ انقلاب و اسلام به صورت توامان آگاهی و اطلاعات کافی داشته باشند.

دبیر شعر کنگره آیینی کوثر ناب استان خوزستان در خاتمه گفت: نهادهای فرهنگی باید حمایت خود را از تشکل‌ها، کارگروه‌ها و انجمن‌های شعری بیشتر کنند و در قالب جلسات شعرخوانی و آموزش می‌توان استعدادیابی و کشف استعداد کنیم و در این مسیر رشد و تعالی شعر گام مهمی را برای نسل‌های بعدی برداریم.

اتنهای پیام/